วิธีอ่านแบบแปลน

01.____01 01.____02 01.____03 01.____04 01.____05 01.____13 01.____12 01.____11 01.____10 01.____09 01.____08 01.____07 01.____06 01.____14 02._______05 02._______04 02._______03 02._______02 02._______01 01.____17 01.____16 01.____15 04,____3 04,____2 04,____ 03.___10 03.___09 03.___08 03.___07 03.___06 03.___05 03.___04 03.___03 03.___02 03.___01 02._______10 02._______09 02._______08 02._______07 02._______06 09._____________01 08.__________9 08.__________8 08.__________7 08.__________6 08.__________5 08.__________4 08.__________3 08.__________2 08.__________ 07._____6 07._____5 07._____4 07._____3 07._____2 07._____ 06.______10 06.______09 06.______08 06.______07 06.______06 06.______05 06.______04 06.______03 06.______02 06.______01 05.___6 05.___5 05.___4 05.___3 05.___2 05.___ 04,____7 04,____6 04,____5 04,____4 09._____________10 09._____________09 09._____________08 09._____________07 09._____________06 09._____________05 09._____________04 09._____________03 09._____________02