แบบบ้านชั้นเดียว HPM118A

ขนาดที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า  16.00 เมตร.ลึก ไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร
พื้นที่ใช้สอยอาคาร  132 ตารางเมตร  ราคาค่าก่อสร้าง 1,450,000 บาท

ค่าออกแบบ /ค่าเขียนแบบ /ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง /ค่าสถาปนิกเซ็นรับรองแบบ /ค่าวิศวกรเซ็นรับรองแบบ /ค่าประมาณราคาปริมาณวัสดุก่อสร้าง BOQ.
ขอใบแจ้งราคา คลิ๊กที่นี่