แบบบ้านชั้นเดียว HPM116A

ขนาดที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า  15.00 เมตร.ลึก ไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร
พื้นที่ใช้สอยอาคาร  171 ตารางเมตร  ราคาค่าก่อสร้าง 1,881,000 บาท

ค่าออกแบบ /ค่าเขียนแบบ /ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง /ค่าสถาปนิกเซ็นรับรองแบบ /ค่าวิศวกรเซ็นรับรองแบบ /ค่าประมาณราคาปริมาณวัสดุก่อสร้าง BOQ.
ขอใบแจ้งราคา คลิ๊กที่นี่