สั่งซื้อแบบ

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)หากท่านให้เราติดต่อกลับกรุณาแจ้งที่อยู่อีเมล์จริงและตรวจทานให้ถูกต้อง

  หัวข้อที่สอบถาม หรือพิมพ์รหัสแบบบ้านครับ (ต้องการ)

  สอบถามแบบบ้าน/ราคาบ้าน (ต้องการ) ต้องแจ้งรหสแบบบ้านด้วยครับ หากต้องการติดต่อด่วนโทร.0917536326 หรือ LINEID:HOMEPLAN2U

  เมื่อท่านสั่งซื้อแบบบ้านของเราท่านจะได้รับอะไรบ้าง…อ่านข้างล่างครับ

  1.ท่านจะได้รับ….
               แบบก่อสร้างครบชุด ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด กรณีที่รับรองแบบท่านจะได้รับแบบเพิ่ม 3 ชุด หรือเพิ่ม 5 ชุด ตามชุดที่ท่านต้องการ(เพิ่มชุดละ 500 บาท)
  ประกอบด้วย…
     -แบบสถาปัตยกรรม
   A-00    ปกหน้า พิมพ์ภาพ 3มิติแบบบ้าน
   A-01     สารบัญแบบ (แสดงจำนวนแบบและหมายเลขหน้า)
   A-02    รายการประกอบแบบ (แสดงรายการวัสดุต่างๆขั้นตอนข้อกำหนดงานก่อสร้าง,สัญลักษณ์ประกอบแบบ)
  A-03     ผังบริเวณ ก่อสร้างและแผนที่ก่อสร้าง (แสดงระยะขอบเขนตัวอาคารบนที่ดิน แสดงแนวท่อน้ำทิ้งจากอาคาร
  หมายเลขและหมุดโฉนดขอบเขตที่ดิน
  และแผนที่ของสถานที่จะก่อสร้าง)ซึ่งตรงนี้เราจะเขียนให้ท่านฟรี
  แต่ท่านต้องส่งสำเนาโฉนดและวาดแผนที่คร่าวๆหรือระบุแผนที่ที่ดินของท่านบน GoogleMap

   A-04    แปลนพื้น (แสดงตำแหน่งห้องต่างๆพร้อมระยะ ระดับพื้น รายละเอียดสัญลักษณ์วัสดุ)
   A-05    แปลนหลังคา (แสดงรูปทรงหลังคา แนวลาดและขนาด)
   A-06    รูปด้านหน้า (แสดงรูปบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
   A-07    รูปด้านหลัง (แสดงรูปหน้าบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
   A-08    รูปด้านข้างขวา (แสดงรูปหน้าบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
   A-09    รูปด้านซ้าย (แสดงรูปหน้าบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
   A-10    แบบขยายบันได (แสดงขนาดความกว้างบันได ความสูงขั้นบันได พื้นบันได วัสดุ วิธีก่อสร้าง ราวกันตก ราวบันได)
   A-11     รายการประกอบแบบประตูและหน้าต่าง (แสดงวัสดุและอุปกรณ์ใช้กับประตูและหน้าต่าง มาตรฐานการติดตั้ง และข้อกำหนด
   A-12    แบบขยายประตูและหน้าต่าง (แสดงรูปแบบประตูและหน้าต่าง ขนาดความกว้างความสูง)
   A-13    แบบขยายสถาปัตยกรรม (แสดงส่วนขยาย ขนาดต่างๆที่ต้องการให้เห็นชัดเจน โดยมีระยะบอกขนาด)
   – แบบวิศวกรรม
   S-01    รายการประกอบแบบวิศวกรรม (แสดงข้อกำหนดงานทางวิศวกรรม วิธีการก่อสร้างต่างๆ)
   S-02    ผังเสาเข็มและผังฐานรากเสาตอม่อ (แสดงตำแหน่งเสา สัญลักษณ์ ฐานราก)
   S-03    ผังคานพื้นเสาชั้นล่าง  (แสดงรูปแบบคานและพื้น สัญลักษณ์หมายเลขคาน พื้น)
   S-04    ผังคานหลังคา (แสดงรูปแบบคานหลังคา สัญลักษณ์หมายเลขคาน พื้น)
   S-05    ผังโครงหลังคา (แสดงรูปแบบโครงสร้างหลังคา เหล็กที่ใช้)
   S-06    แบบขยายฐานราก เสา (แสดงหน้าตัดเสา ฐานราก เหล็กเสริม)
   S-07    แบบขยายคาน (แสดงหน้าตัดคาน เหล็กเสริม)
   S-08    แบบขยายพื้นและบันได (แสดงหน้าตัดพื้น เหล็กเสริม)
   S-09    แบบขยายวิศวกรรม (แสดงการเสริมเหล็ก การต่อทาบเหล็ก ข้อกำหนดต่างๆ)
   -แบบระบบไฟฟ้า
   E-01    รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า (แสดงรายละเอียดข้อกำหนด สัญลักษณ์ประกอบแบบ ขนาดสายไฟฟ้าต่างๆ)
   E-02    ผังดวงโคมแสงสว่างชั้นล่าง (แสดงตำแหน่งดวงโคม สวิทซ์ สัญลักษณ์ไฟฟ้า)
   E-03    ผังปลั๊กไฟฟ้า โทรศัพท์ ทีวี (แสดงตำแหน่งปลั๊กต่างๆพร้อมกำหนดความสูงในการติดตั้ง)
   E-04    ผังไดอะแกรมตู้ไฟฟ้าและระบบสายภายใน( แสดงจำนวนขนาดการใช้สายพร้อมแนวเดินสายเมนไฟฟ้า)
   -แบบระบบประปาและสุขาภิบาล
   San-01 รายการประกอบแบบระบบประปาและสุขาภิบาล (แสดงรายละเอียดข้อกำหนดงานประปา มาตรฐานการติดตั้งต่างๆ)
   San-02 ผังระบบประปาและสุขาภิบาล (แสดงสัญลักษณ์แนวท่อน้ำดี น้ำเสีย ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย)
   San-03 แบบขยายบ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน บ่อดักขยะ (แสดงขนาด รายละเอียดต่างๆ)
   Sam-04 แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียพร้อมรายการคำนวณบำบัดน้ำเสีย (แสดงรายละเอียดถังบำบัดน้ำเสีย)


  2. ท่านที่ต้องการไฟล์ PDF แบบแปลน 1 ชุด และไฟล์ภาพ 3มิติพร้อม ไฟล์ BOQ สามารถแจ้งขอโดยส่งทาง email ให้ท่านได้ (หากต้องการเป็น CD ฟรี หากเป็น FLASH RIVE ราคา 300 บาท)


  3.ท่านจะได้รับเอกสารประมาณราคาวัสดุก่อสร้างพร้อมไฟล์ BOQ Excel  กรณีที่ท่านเลือกแบบชุดกู้ธนาคาร พร้อมเอกสารชุดสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา