ผลงงานออกแบบบ้านใหม่

งาน: ออกแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เจ้าของ : คุณณัฏฐ์ตา เหมมาชูเกียรติกุล
พื้นที่ใช้สอยอาคาร 202 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง 2.4 ล้านบาท

ทางเวบไซต์ ขอขอบคุณ มา ณ.ที่นี้ ที่ท่านไว้วางใจให้ทางเวบไซต์ได้ออกแบบให้ท่าน

งาน : ออกแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ศายาลา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เจ้าของ : คุณวรรณา พิศดวงดาว
พื้นที่ใช้สอยอาคาร 214 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง 2.9 ล้านบาท


ทางเวบไซต์ ขอขอบคุณ มา ณ.ที่นี้ ที่ท่านไว้วางใจให้ทางเวบไซต์ได้ออกแบบให้ท่าน

งาน : ออกแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของ : คุณฐิติมา หีดแก้ว
พื้นที่ใช้สอยอาคาร 115.50 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง 1.44 ล้านบาท


ทางเวบไซต์ ขอขอบคุณ มา ณ.ที่นี้ ที่ท่านไว้วางใจให้ทางเวบไซต์ได้ออกแบบให้ท่าน

งาน : ออกแบบบ้าน 2 ชั้น จำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง : ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เจ้าของ : ส.อ.ทวีทรัพย์ โนนจันทร์
พื้นที่ใช้สอยอาคาร 148 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง 1.69 ล้านบาท


ทางเวบไซต์ ขอขอบคุณ มา ณ.ที่นี้ ที่ท่านไว้วางใจให้ทางเวบไซต์ได้ออกแบบให้ท่าน