ค่าออกแบบของเรา

ค่าแบบแปลนแต่ละรหัส ราคาจะถูกกว่าจ้างออกแบบใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
ค่าแบบแปลนใหม่ของเรา

การคิดค่าแบบแปลนของเราคิดตามพื้นที่เป็นตารางเมตร ดังนี้ โดยท่านสามารถดูพื้นที่จากแบบบ้านที่แสดงไว้

 ลำดับที่ งาน ราคาต่อตารางเมตร รายละเอียด
1. ค่าออกแบบ 80 บาท ออกแบบฟังค์ชั่นแปลน
ออกแบบรูปด้าน
ออกแบบงาน 3มิติ
ออกแบบเอกลักษณ์อาคาร
ออกแบบสีและวัสดุ
2. ค่าเขียนแบบ 100 บาท เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
เขียนปบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
เขียนแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
3. ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง 50 บาท ออกแบบคำนวนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ค่าวิศวกรรับรองแบบ 40 บาท เซ็นรับรองแบบแปลน
เพื่อประกอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง
พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5. ค่าสถาปนิกรับรองแบบ 40 บาท เซ็นรับรองแบบแปลน
เพื่อประกอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง
พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. ค่าประมาณราคาค่าก่อสร้าง  BOQ. 40 บาท ถอดปริมาณวัสดุทั้งหมด
สอบราคาค่าวิัสดุและค่าแรงก่อสร้าง
 ราคาแบบ ประกอบด้วย ราคาต่อตารางเมตร
แบบ Designs แปลน/3D/รูปด้าน 4 รูป ค่าออกแบบ 80 บาท
แบบก่อสร้าง. แบบสถาปัตยกรรม/แบบวิศวกรรม/แบบไฟฟ้า/แบบประปา ค่าออกแบบ 80 บาท+ค่าเขียนแบบ 100 บาท+ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง +50 บาท รวม 230 บาท
แบบยื่นขออนูญาตก่อสร้าง แบบก่อสร้าง/แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง/หนังสือรับรองสถาปนิกและวิศวกร ค่าแบบก่อสร้าง 230 บาท+ค่าสถาปนิกเซ็นรับรอง40 บาท+ค่าวิศวกรเซ็นรับรอง 40 บาท รวม 310 บาท
แบบยื่นกูธนาคาร แบบก่อสร้าง/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบปริมาณวัสดุ BOQ./หนังสือสัญญาก่อสร้าง ค่าแบบขออนุญาตก่อสร้าง 310 บาท +ค่าประมาณราคาวัสดุก่สร้าง BOQ.  40 บาท รวม 350 บาท

***หมายเหตุ ท่านสามารถซื้อแบบ Designs เพื่อไปจ้างเขียนต่อได้ ในกรณีที่ท่านคิดว่าท่านจ้างเขียนเแบบได้ราคาถูกกว่าเรา***
วิธีคิดค่าแบบแปลนของเรา
สมมติ ท่านเลือกแบบ  HPM101A  พื้นที่ใช้สอย 148 ตารางเมตร   ราคาค่าก่อสร้าง 1,628,000 บาท
ท่านนำไปก่อสร้างและยื่นแบบขอนุญาต ราคาค่าแบบคิดจากตารางได้ดังนี้

ค่าออกแบบ                          80 บาท
ค่าเขียนแบบ                         100 บาท
ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง   50  บาท
ค่าสถาปนิกรับรองแบบ           0 บาท          ไม่มี  เนื่องจากพื้นที่อาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร ไม่ต้องรับรองแบบ
ค่าวิศวกรรับรองแบบ             40 บาท
รวมค่าแบบ                            270 บาทต่อตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย                           148 ตารางเมตร
= 270×148= 39,960 บาท
ราคาค่าแบบ HPM101A      = 39,960 บาท
(ราคานี้เป็นราคาเบื้องต้นสำหรับจ้างออกแบบใหม่ แต่ถ้าแบบแปลนบ้านสำเร็จรูปที่เราจำหน่าย เราลดราคาค่าแบบลงมากกว่า 30-50% %)
ราคาค่าแบบตามอัตราสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ราคาไม่เกิน 10 ล้าน คิด 7.5% = 1,628,000 บาทx7.5%=122,100 บาท
ราคาค่าแบบของสำนักงานออกแบบทั่วไป คิดเรท 3-5 % = 1,628,000 บาทx3-5%=48,840-81,400 บาท
ราคาค่าแบบสถาปนิกอิสระ  2-5%=1,628,000 บาท x2-5%=32,500-81,400 บาท
ราคาค่าแบบงานราชการ 2% =1,628,000 บาท x2%=32,500 บาท
จะเห็นได้ว่าค่าแบบของเราถูกกว่า เพราะเราต้องการให้มีท่านมีทางเลือกแบบแปลนได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้เรายังมีส่วนลดพิเศษ หรือช่วงโปรโมชั่น เพียงท่านต้องการแบบแปลนแบบไหน
ขอใบแจ้งราคา คลิ๊กที่นี่
ค่าออกแบบ /ค่าเขียนแบบ /ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง /ค่าสถาปนิกเซ็นรับรองแบบ /ค่าวิศวกรเซ็นรับรองแบบ /ค่าประมาณราคาปริมาณวัสดุก่อสร้าง BOQ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.091-7536326 แอดไลน์ไอดี HOMEPLAN2U
แบบและภาพเป็นลิขสิทธิ์ของ WWW.HOMEPLAN2U.COM ห้ามทำซ้ำ,ดัดแปลง,ลอกเลียนแบบ หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต