สั่งซื้อแบบ

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)หากท่านให้เราติดต่อกลับกรุณาแจ้งที่อยู่อีเมล์จริงและตรวจทานให้ถูกต้อง

หัวข้อที่สอบถาม หรือพิมพ์รหัสแบบบ้านครับ (ต้องการ)

สอบถามแบบบ้าน/ราคาบ้าน (ต้องการ) ต้องแจ้งรหสแบบบ้านด้วยครับ หากต้องการติดต่อด่วนโทร.0917536326 หรือ LINEID:HOMEPLAN2U

เมื่อท่านสั่งซื้อแบบบ้านของเราท่านจะได้รับอะไรบ้าง…อ่านข้างล่างครับ

1.ท่านจะได้รับ….
             แบบก่อสร้างครบชุด ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด กรณีที่รับรองแบบท่านจะได้รับแบบเพิ่ม 3 ชุด หรือเพิ่ม 5 ชุด ตามชุดที่ท่านต้องการ(เพิ่มชุดละ 500 บาท)
ประกอบด้วย…
   -แบบสถาปัตยกรรม
 A-00    ปกหน้า พิมพ์ภาพ 3มิติแบบบ้าน
 A-01     สารบัญแบบ (แสดงจำนวนแบบและหมายเลขหน้า)
 A-02    รายการประกอบแบบ (แสดงรายการวัสดุต่างๆขั้นตอนข้อกำหนดงานก่อสร้าง,สัญลักษณ์ประกอบแบบ)
A-03     ผังบริเวณ ก่อสร้างและแผนที่ก่อสร้าง (แสดงระยะขอบเขนตัวอาคารบนที่ดิน แสดงแนวท่อน้ำทิ้งจากอาคาร
หมายเลขและหมุดโฉนดขอบเขตที่ดิน
และแผนที่ของสถานที่จะก่อสร้าง)ซึ่งตรงนี้เราจะเขียนให้ท่านฟรี
แต่ท่านต้องส่งสำเนาโฉนดและวาดแผนที่คร่าวๆหรือระบุแผนที่ที่ดินของท่านบน GoogleMap

 A-04    แปลนพื้น (แสดงตำแหน่งห้องต่างๆพร้อมระยะ ระดับพื้น รายละเอียดสัญลักษณ์วัสดุ)
 A-05    แปลนหลังคา (แสดงรูปทรงหลังคา แนวลาดและขนาด)
 A-06    รูปด้านหน้า (แสดงรูปบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
 A-07    รูปด้านหลัง (แสดงรูปหน้าบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
 A-08    รูปด้านข้างขวา (แสดงรูปหน้าบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
 A-09    รูปด้านซ้าย (แสดงรูปหน้าบ้าน สัญลักษณ์ผนัง ประตูหน้าต่าง)
 A-10    แบบขยายบันได (แสดงขนาดความกว้างบันได ความสูงขั้นบันได พื้นบันได วัสดุ วิธีก่อสร้าง ราวกันตก ราวบันได)
 A-11     รายการประกอบแบบประตูและหน้าต่าง (แสดงวัสดุและอุปกรณ์ใช้กับประตูและหน้าต่าง มาตรฐานการติดตั้ง และข้อกำหนด
 A-12    แบบขยายประตูและหน้าต่าง (แสดงรูปแบบประตูและหน้าต่าง ขนาดความกว้างความสูง)
 A-13    แบบขยายสถาปัตยกรรม (แสดงส่วนขยาย ขนาดต่างๆที่ต้องการให้เห็นชัดเจน โดยมีระยะบอกขนาด)
 – แบบวิศวกรรม
 S-01    รายการประกอบแบบวิศวกรรม (แสดงข้อกำหนดงานทางวิศวกรรม วิธีการก่อสร้างต่างๆ)
 S-02    ผังเสาเข็มและผังฐานรากเสาตอม่อ (แสดงตำแหน่งเสา สัญลักษณ์ ฐานราก)
 S-03    ผังคานพื้นเสาชั้นล่าง  (แสดงรูปแบบคานและพื้น สัญลักษณ์หมายเลขคาน พื้น)
 S-04    ผังคานหลังคา (แสดงรูปแบบคานหลังคา สัญลักษณ์หมายเลขคาน พื้น)
 S-05    ผังโครงหลังคา (แสดงรูปแบบโครงสร้างหลังคา เหล็กที่ใช้)
 S-06    แบบขยายฐานราก เสา (แสดงหน้าตัดเสา ฐานราก เหล็กเสริม)
 S-07    แบบขยายคาน (แสดงหน้าตัดคาน เหล็กเสริม)
 S-08    แบบขยายพื้นและบันได (แสดงหน้าตัดพื้น เหล็กเสริม)
 S-09    แบบขยายวิศวกรรม (แสดงการเสริมเหล็ก การต่อทาบเหล็ก ข้อกำหนดต่างๆ)
 -แบบระบบไฟฟ้า
 E-01    รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า (แสดงรายละเอียดข้อกำหนด สัญลักษณ์ประกอบแบบ ขนาดสายไฟฟ้าต่างๆ)
 E-02    ผังดวงโคมแสงสว่างชั้นล่าง (แสดงตำแหน่งดวงโคม สวิทซ์ สัญลักษณ์ไฟฟ้า)
 E-03    ผังปลั๊กไฟฟ้า โทรศัพท์ ทีวี (แสดงตำแหน่งปลั๊กต่างๆพร้อมกำหนดความสูงในการติดตั้ง)
 E-04    ผังไดอะแกรมตู้ไฟฟ้าและระบบสายภายใน( แสดงจำนวนขนาดการใช้สายพร้อมแนวเดินสายเมนไฟฟ้า)
 -แบบระบบประปาและสุขาภิบาล
 San-01 รายการประกอบแบบระบบประปาและสุขาภิบาล (แสดงรายละเอียดข้อกำหนดงานประปา มาตรฐานการติดตั้งต่างๆ)
 San-02 ผังระบบประปาและสุขาภิบาล (แสดงสัญลักษณ์แนวท่อน้ำดี น้ำเสีย ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย)
 San-03 แบบขยายบ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน บ่อดักขยะ (แสดงขนาด รายละเอียดต่างๆ)
 Sam-04 แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียพร้อมรายการคำนวณบำบัดน้ำเสีย (แสดงรายละเอียดถังบำบัดน้ำเสีย)


2. ท่านที่ต้องการไฟล์ PDF แบบแปลน 1 ชุด และไฟล์ภาพ 3มิติพร้อม ไฟล์ BOQ สามารถแจ้งขอโดยส่งทาง email ให้ท่านได้ (หากต้องการเป็น CD ฟรี หากเป็น FLASH RIVE ราคา 300 บาท)


3.ท่านจะได้รับเอกสารประมาณราคาวัสดุก่อสร้างพร้อมไฟล์ BOQ Excel  กรณีที่ท่านเลือกแบบชุดกู้ธนาคาร พร้อมเอกสารชุดสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา